طرح توسعه لایه های نفتی

طرح‌ توسعه‌ و بهره‌برداري‌ از لايه‌هاي‌ نفتي‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ كه‌ مشترك‌ با كشور قطر مي‌باشد به‌ منظور بهره‌برداري‌ از نفت‌ اين‌ ميدان‌ در دو مرحله‌ صورت‌ مي‌گيرد.

در مرحله‌ اول‌ اين‌ طرح‌ كه‌ پيش‌بيني‌ مي‌گردد در سال 2018 اولين توليد (First Production) را خواهد داشت و 35000 بشكه در روز خواهد بود و پس‌ از اجراي‌ مرحله‌ اول‌ طرح‌ و بررسي‌ رفتار ميدان‌، در صورت‌ اقتصادي‌ بودن‌، مرحله‌ دوم‌ توسعه‌ ميدان‌ به‌ منظور توليد روزانه‌ 54000 بشكه‌ نفت‌ اجرا خواهد شد.