اخبار
1395/06/03
برگزاري دوره PSSR در عسلويه براي سرپرستان فني تاسيسات طرح هاي توسعه اي


با توجه به اهميت راه اندازي ايمني طرح هاي توسعه اي پارس جنوبي، دوره آموزشي ايمني پيش راه اندازي (PSSR) روز چهارشنبه 27 مرداد ماه در محل سالن اجتماعات سايت يك عسلويه برگزار شد.
در اين دوره كه توسط آقاي مهندس مينه پور از همكاران اداره HSE و با حضور همكاران مرتبط با موضوع پيش راه اندازي طرح هاي توسعه اي برگزار گرديد موضوعاتي از قبيل اجزاي مهم مديريت يكپارچه ايمني تاسيسات و فرآيندهاي پالايشگاهي، اجراي بررسي و مطالعه ايمني پيش راه اندازي (Pre start-up safety review) مطابق با استانداردهاي بين المللي مطرح شد.

هدف از اجراي چنين مطالعاتي قبل از راه اندازي، حصول اطمينان از آمادگي سيستم ها و تاسيسات فرآيندي اصلي و جانبي براي راه اندازي اوليه و تاييد نصب و اجراي الزامات ايمني قبل از شروع عمليات توليد و بهره برداري عنوان شد.
در ادامه اين دوره مفاهيم و اهداف مطالعات به همراه فعاليت هاي مورد نظر در فرآيندهاي PSSR توضيح داده شد و سپس در مورد شيوه هاي اجرايي و مديريت نتايج مطالعات و همچنين چالش هاي موجود در اجرا سازي روش هاي مذكور تبادل نظر شد.
در پايان شركت كنندگان در مورد نيازمندي هاي اين مطالعه و چگونگي بهره برداري از نتايج آن سوالات خود را مطرح نمودند و مدرس دوره نيز پاسخ هاي لازم را ارائه نمودند.

 

كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد