اخبار
1395/07/17
برگزاري دوره آموزشي ايمني سكوهاي دريايي و HUTE


شركت نفت و گاز پارس در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي شش ماهه اول سال 95 اقدام به برگزاري دوره آموزشي ايمني سكوهاي دريايي و HUTE ويژه پرسنل شاغل در سكوهاي دريايي در منطقه كيش نموده است
در اين دروه ها كه با حضور 113 نفر در شش دوره ويژه كارشناسان و يك دوره ويژه مديران ارشد شركت برگزار گرديد همكاران با مباحثي از جمله آشنايي با خطرات سكوهاي نفتي و شناورها، آشنايي با قايق هاي نجات و نحوه استفاده از آنها در عمليات هاي دريايي و آشنايي با اطفاء حريق و اتاق دود و كمكهاي اوليه و همچنين نحوه خروج از هليكوپتر در آب در مواقع اضطراري و خطر، پرداختند. ضمناً نفرات با انجام فعاليتهاي گروهي و تيمي در استخر محل تمرين با نحوه عملكرد قايق هاي نجات و تجهيزات شخصي نجات، نحوه ورود به قايق هاي نجات و هدايت و پرش از ارتفاع، مقابله با سرما، در كنار هم بودن و شنا با جليقه نجات و بدون آن و برقراري ارتباط با قايقهاي نجات و ...به صورت تئوري و عملي آشنايي لازم را پيدا كردند

 
 
 
 
 
 

 

كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد