اخبار
1395/08/19
برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری در سکوهای گازی


به منظور افزایش آمادگی و مهارت کارکنان برای اقدام در هنگام وقوع شرایط اضطراری، چندین مانور واکنش در شرایط اضطراری با سناریوهای مختلف در آبان ماه سال جاری در سکوهای گازی برگزار گردید.
سناریوهای مختلفی از جمله نشت گازو انفجار و آتش سوزی در دو سکو به اجرا گذشته شد و سناریوها به گونه ای تنظیم گردیدند که بخش هایی از مانورها، اشتراک زمانی داشتند به گونه ای که بایستی تیم مدیریت بحران، علاوه بر توجه به سناریو اول در یکی از سکوها، هماهنگی های لازم را در خصوص سناریو دوم در سکوی دیگر انجام دهند.
فعال سازی سیستم ایمنی و آتش نشانی، تخلیه محل کار و تجمع در نقاط ایمن، سرشماری نفرات، فعال سازی قایق های نجات، انتقال کارکنان به داخل قایق ها، فراخوانی شناورهای پشتیبانی، انتقال مصدومین و سایر اقدامات از جمله واکنش های انجام شده در این مانورها بوده است.

پس از برگزاری مانور، نقاط ضعف و قوت هر یک از مانورها تعیین و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات و پیگیری های لازم به منظور برطرف نمودن نقاط ضعف انجام پذیرد.

 

كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد