اخبار
1395/09/21
خبر ويژه: برگزاري جلسه HSE راه اندازي در طرح توسعه اي فازها 21-20


با توجه به ورود قربب الوقوع گاز ترش از سكوي 21 به تاسيسات سايت خشكي اين طرح، جلسه HSE راه اندازي با قائم مقام محترم طرح، رييس محترم HSE شركت، رييس راه اندازي كارفرما در طرح، نمايندگان پيمانكاران، كارشناسان HSE‌كارفرما و پيمانكار در روز پنج شنبه 18 آذرماه در تاسيسات پالايشگاه ​21-20 برگزار گرديد..در اين جلسه روند انجام PSSR، در سرويس بودن سيستم هاي F&G و سيستم هاي آتش نشاني و همچنين بررسي ERP، آخرين وضعيت واحد 129، بررسي آخرين مانور واكنش در شرايط اضطراري، بررسي آخرين وضعيت واحد 130 در ارتباط با عملكرد پمپ ها، مخازن آب آتش نشاني و رينگ هاي آتش نشاني، وضعيت بهداري و آتش نشاني و ساير موارد مرتبط مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد