اخبار
1395/11/16
خبر ويژه: بازديد و بررسي وضعيت HSE طرح توسعه اي فازهاي 18-17 پارس جنوبیتيمي از مديريت HSE شركت ملي نفت ايران به منظور بازديد و بررسي وضعيت HSE طرح توسعه اي فازهاي 18-17 روز سه شنبه 12 بهمن ماه در پارس جنوبي حضور يافتند.

در اين بازديد، تيم مديريت HSE شركت ملي نفت ايران ضمن برگزاري جلسه با مديريت كارفرما در طرح و نيز پيمانكاران از وضعيت پيشرفت پالايشگاه به ويژه در زمينه HSE مطلع گرديدند. ايشان در ادامه از امكانات ايمني و آتش نشاني، امداد و نجات، تجهيزات هشداردهنده و سيستم هاي كنترلي، تاسيسات تصفيه خانه پساب صنعتي و بهداشت و شيميايي، وضعيت بهره برداري و راه اندازي اين تاسيسات بازديد نموددند.

سپس مدارك مهندسي مرتبط با HSE را بررسي نمودند و در ادامه نيز ضمن مشاهده برگزاري يك مانور بدون هماهنگي و بدون برنامه ريزي، وضعيت انجام مانور و نقاط ضعف و قوت آن را ارزيابي نمودند.
در انتهاي بازديد نيز از وضعيت HSE راه اندازي پروژه را نيز ارزيابي نمودند
 

كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد