اخبار
1396/03/17
خبر ويژه: برگزاري جلسه هم انديشي HSE با معاونت عمليات و پشتيباني

اولين جلسه هم انديشي HSE با همكاران HSE معاونت عمليات و پشتيباني (بخش خشكي و دريا) روز سه شنبه 2 خرداد ماه در سالن شهيد جهان آرا در عسلويه برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه، آقاي مهندس انصاري ضمن رض خيرمقدم به همكاران، هدف از تشكيل جلسه را انتقال تجربيات، افزايش تعاملات در جهت نيل به اهداف تعيين شده در سال 96، بررسي گزارش عملكرد HSE معاونت عمليات و پشتيباني در سال 1395 و بررسي چالش ها و مشكلات HSE دراين معاونت اعلام نمودند.

همكاران محترم HSE معاونت عمليات و پشتيباني گزارش عملكرد خود را در 4 حوزه ايمني و آتش نشاني (مسائل ايمني و آتش نشاني مربوط به سكوهاي دريايي، نيروگاه متمركز، كريدورها و تاسيسات مشترك، كمپ هاي اداري-مسكوني)، بهداشت صنعتي، محيط زيست و مديريت بحران و پدافند غير عامل ارائه نمودند. سپس آقاي رائي حق به شتريح پروژه استقرار PSM در معاونت عمليات و پشتيباني و اقدامات صورت پذيرفته و برنامه هاي آتي ارائه نمودند.

در انتهاي جلسه نيز روساي ايمني و آتش نشاني و بهداشت صنعتي اداره HSE  ستاد نيز به اهداف و برنامه هاي تدوين شده در سال 1396 پرداختند. 


كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد