اخبار
1396/06/07
خبر ويژه: برگزاري مانور واكنش در شرايط اضطراري در ساختمان مركزي شركت نفت و گاز پارسبراساس برنامه ريزي هاي صورت پذيرفته و جلسات متعدد پيرامون برگزاري مانور واكنش در شرايط اضطراري، اين مانور در روز دوشنبه 6 شهريور ماه سال جاري در ساختمان مركزي شركت نفت وگاز پارس با هدف ارزيابي اقدامات تيم هاي واكنش در شرايط اضطراري، شناسايي نقاط قوت و بهبود برگزار گرديد.

اين مانور براساس اين سناريو آغاز گرديد كه سيستم اعلام و اطفاء حريق در طبقه 4 ساختمان وقوع حريق در طبقه 4 را اعلام مي دارد.

تيم اطفاء حريق در محل حاضر و عمليات اطفاء را آغاز مي نمايد و با توجه به شدت حريق، به تيم مديريت بحران اطلاع رساني و تيم مديريت بحران با بررسي وضعيت حريق فرضي، دستور تخليه ساختمان را صادر مي نمايد. تخليه ساختمان از طريق سيستم پيجينگ به تمامي كاركنان محترم اعلام مي گرددكاركنان شركت اقدام به ترك محل كار و حضور در محل ايمن از قبل تعيين شده (پاركينگ ساختمان) مي نمايند

با توجه به اعلام وجود مصدوم در ساختمان، تيم امداد و نجات همراه با تجهيزات لازم در محل حاضر و اقدام به انتقال مصدوم مي نمايد.

اين مانور كه به منظور كيفيت و عملكرد تجهيزات مورد استفاده در مانور، هماهنگي تيم مديريت بحران ارزيابي گرديد و در پايان مانور نيز رييس محترم HSE نيز به اهداف برگزاري مانور پرداخته و از مشاركت كاركنان در برگزاري اين مانور تشكر نمودند. يكي از نكات برجسته برگزاري اين مانور، قطع جلسه مدير عامل محترم با ميهمانان خارجي شركت و مشاركت در مانور و حضور در محل تجمع ايمن بوده است.


 


كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد