اخبار
1396/12/19
خبر ويژه: برگزاري جلسه هماهنگي طرح اعزام پزشكي (MedEvac) از سوي دريايي


به منظور افزايش هماهنگي ها و تسهيل در اجراي فرآيند اعزام پزشكي از سكوهاي دريايي، جلسه اي با حضور رييس محترم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و پزشكان محترم مرتبط با موضوع در شركت نفت و گاز پارس، رييس محترم HSE شركت نفت و گاز پارس، رييس محترم عمليات توليد، رييس واحد HSE معاونت عمليات و پشتيباني، رييس عمليات پشتيباني هوايي و دريايي، رييس بهداشت صنعتي اداره HSE و كارشناسان بهداشت واحد HSE معاونت عمليات وپشتيباني و با حضور همكاران محترم سكوي SPQ1 از طريق ويدئو كنفرانس در سايت اداري شركت نفت و گاز پارس در عسلويه برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه رييس محترم اداره HSE ضمن خير مقدم به حاضرين،‌ هدف از برگزاري جلسه را افزايش هماهنگي ها و تهسيل در اعزام مصدومين احتمالي از سكوهاي دريايي برشمردند و نسخه اي از فلوچارت و دياگرام هاي نحوه رفتار با مصدوم از محيط حادثه تا بيمارستان را كه در واحد بهداشت صنعتي تهيه گرديد بوده ارائه نمودند. در ادامه، آقاي دكتر حسين زاده (رييس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر) نيز ضمن تشكر از تشكيل جلسه و حضور حاضرين، بر اهميت فوق العاده سكوهاي دريايي نفت و گاز پارس تاكيد كردند وعنوان نمودند كه سازمان بهداشت و درمان صنعت بوشهرآمادگي همكاري در تمامي موضوعات مرتبط با MedEvac و نيز حوزه مسئوليت هاي خود در اين زمينه خواهد بود. ايشان ضمن تائيد فلوچارت و دياگرام تهيه شده، عنوان نمودند كه هر مصدوم/بيمار شرايط خاص خود را دارد كه براساس اين شرايط، تصميم گيري مي گردد كه چگونه و به چه بيمارستاني منتقل گردد كه اين تضميم گيري از سوي پزشكان محترم در سكو اتخاذ خواهد شد و تيم مستقر در خشكي نيز نقش پشتيباني را بر عهده خواهد داشت.

 موضوعات مختلفي در زمينه MedEvac مطرح و تصميمات لازم در اين زمينه اتخاذ گرديد.


 


كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد