اخبار
1397/08/02
خبر ویژه : آموزشي HSE ويژه مديران ارشد شركت با محوريت "رهبري و تعهد در حوزه HSE" و نيز فرآيند مديريت خطرات و اثرات


آموزشي HSE ويژه مديران ارشد شركت با محوريت "رهبري و تعهد در حوزه HSE" و نيز فرآيند مديريت خطرات و اثرات روز يكشنبه 22 مهرماه با حضور مديران ارشد شركت و نيز آقاي Jon Hogendoorn به عنوان مدرس در سالن كنفرانس ساختمان فاطمي برگزار گرديد.در ابتداي جلسه رييس محترم HSE ضمن خير مقدم به حاضرين، پيرامون اهداف برگزاري جلسه توضيحاتي ارائه نمودند. در ادامه جناب آقاي Hogendoorn به توضيحاتي در خصوص سوابق كاري خود در حوزه هاي مختلف (كه عمدتا پيرامون مديريت پروژه و HSE بوده است) اشاره نمودند.سپس ايشان به مديريت ايمني فرآيند، نمودار پيشرفت فرهنگ HSE (كه از سنتي تا خلاقانه است) اشاره نمودند و در اين نمودار اشاره نمودند كه SHELL با تمامي سرمايه گذاري ها و نظامات موجود در ميانه نمودار و در بخش محاسباتي قرار دارد. در ادامه به درس آموخته هاي حاصل از حوادث بزرگ، شاخص هاي عملكردي در حوزه ايمني، سلسله مراتب كنترل خطرات در ايمني و اثربخشي هر يك از آنها (با اين توضيح كه حذف خطرات در بالاترين اولويت و استفاده از تجهيزات حفاظت فردي در پايين ترين اولويت)، خط مشي شركت SHELL، نظام مديريت HSE توضيحاتي ارائه و به در بحث رهبري و تعهد به تعهد فردي به موضوعات HSE اشاره نمودند.ايشان در ادامه با شاخص هاي پيش رو و پس رو اشاره كردند و توضيحاتي در اين زمينه ارائه كردند ايشان به توضيحاتي را نيز در مورد ماتريس ارزيابي ريسك و اهميت محيط زيست و استاندارد ISO 14001 پرداختند.در ادامه جلسه به موضوع فرآيند مديريت خطرات و اثرات (HEMP) پرداختند و مسائلي از جمله زمانبندي اجراي HEMP، فرآيند انجام HEMP، مفاهيم ريسك، ماتريس ريسك نمودار BOW Tie، اجزاء مهم ايمني و وظايف حياتي در HSE، اقدامات پيشگيرانه و كاهنده اثرات، اجراي موانع، بازرسي مهم در ايمني اشاره كرده و نمونه اي از گزارش وضعيت ايمني در سايت (برگرفته از وب سايت SHELL) را نمايش دادند. سپس به يكپارچگي سرمايه و اجزاء آن، رهبري در اين زمينه، يكپارچگي در طراحي، يكپارچگي فني و عملياتي اشاره كردند. در انتهاي جلسه به سوالات حاضرين پاسخ دادند .


 


كليه حقوق اين پرتال متعلق به شرکت نفت و گاز پارس ميباشد