بنادر

به‌ منظور صادرات‌ فرآورده‌هاي‌ توليدي‌ شركت‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ و همچنين‌ واردات‌ كالاهاي‌ مورد نياز جهت‌ احداث‌ پالايشگاههاي‌ منطقه‌ پارس‌ و صادرات‌ گوگرد توليدي‌ اين‌ پالايشگاهها دو بندر عظيم‌ در منطقه‌ پارس‌ در دست‌ ساخت‌ و بهره‌برداري‌ مي‌باشد:
   مجتمع بندری پارس :

مجتمع بندري پارس شامل بنادر خدماتي ، پتروشيمي پارس وگوي هاي شناور (  SBMهاي )شماره 1و2 ميباشد كه جمعاً داراي 25 پست اسكله و 2 گوي شناور بوده كه به تفكيك بندر خدماتي پارس مشتمل بر 10 پست اسكله با آبخور حداقل 10 متر و حداكثر 15 متر وطول 2600 متر كه توان پذيرش كشتيهايي تا ظرفيت 80 هزارتن را دارا ميباشد و بندر پتروشيمي پارس با 15 پست اسكله هر كدام به طول 300 تا 314 متر و با ظرفيت اسمي 40 ميليون تن در سال و آبخور حداقل 14 متر و حداكثر 22 متر يكي از بزرگترين بنادر صنعتي خليج فارس و دروازه  پيشرفت پارس جنوبي محسوب ميشود .  SBM ها (گوي هاي شناور) توان پذيرش كشتي هايي تا ظرفيت 320000 تن ( جهت بارگيري ميعانات گازي ) را دارند .

 امكانات :

   مجهز به بازوهاي بارگيري اتيلن ، بوتان ، پروتان ، آمونياك ، اوره ، متانول ، پارازيلن ، و . . .
   مجهز به 2 دستگاه SHIP LOADER ريلي  جهت بارگيري گوگرد و اوره فله .
   ترمينال كانتينري .
   انبار هاي روباز و سرپوشيده جهت نگهداري كالا .
   مجهز به دستگاه AIS مخابراتي جهت كنترل بهتر هدايت شناورها.
   اسكله اختصاصي شناورهاي عملياتي و تداركاتي .
   مجهز به اسكله رورو جهت رمپ اندازي شناورها .
   اسكله اختصاصي پهلوگيري شناورهاي نفتي و سوخت رسان .
   دو دستگاه گنتري كرن و يك دستگاه RMG جهت تخليه و بارگيري كانتينر.
 
   قابليت ها :
   توان پهلو دهي 25 فروند كشتي به صورت همزمان .
   توان تخليه كالاهاي فوق سنگين و بالاتر از 1000 تن با توجه به كيسوني بودن اسكله هاي 1 و2 .
   تامين برق ساحلي جهت استفاده شناورهاي عملياتي .
   ظرفيت اسمي يك ميليون تن گوگرد به صورت گرانول ، 3ميليون كانتينر ، 6 ميليون تن تجهيزات پالايشگاهي و 30 ميليون تن ميعانات گازي و مواد شيميايي در سال .
   توان پهلو دهي كشتي هايي با عمق آبخور 18 متر و ظرفيت 80 هزار تن .
   توان پاسخ گويي به تخليه تجهيزات پالايشگاهي سايت 2 منطقه   ويژه.
 
 امتيازات :
   هم جواري با پروژه هاي عظيم پارس جنوبي .
   نزديكي به شهرهاي بزرگ صنعتي شيراز و اصفهان .
   واقع شدن در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس .
   اتصال به خط آهن سراسري در آينده .
   نزديكي به فرودگاه بين المللي خليج فارس .
   وجود شركتهاي معتبر تخليه و بارگيري و حمل و نقل در محوطه بندر .
   بسترهاي مناسب براي كشتيراني با توجه به عمق مناسب آب هاي ساحلي .

با توجه به امكانات،قابليت ها و امتيازات موجود و هم چنين موقعيت جغرافيايي و اقتصادي بسيار مناسبي كه مجتمع بندري پارس در آن قرار دارد ، اين بندر به راحتي توانايي رقابت با بنادر بزرگ منطقه خليج فارس را داراست.

هم چنين با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در پروژه ميدان گازي پارس جنوبي ، يكي از عوامل بزرگ جذب سرمايه گذاران وجود اين بندر است كه به واقع شاهراه واردات و صادرات در منطقه محسوب مي شود.

 


طرح های پشتیبانی > بنادر