تاسیسات اداری و رفاهی
اين‌ مجموعه‌ كه‌ در زميني‌ به‌ مساحت‌ 20 هكتار احداث‌ گرديده‌ است‌ داراي‌ 2 ساختمان‌ اداري‌، مهمانسراها، سالنهاي‌ غذاخوري‌، مسجد، درمانگاه‌ و زمينهاي‌ ورزشي‌، سالنهاي‌ بازي‌ و سالن‌ اجتماعات‌ مي‌باشد.

طرح های پشتیبانی > تاسیسات اداری و رفاهی