روابط عمومی
ارتباطات در جوامع امروزي نقش بسيار مهمي در پيشبرد اهداف يك سازمان ايفا مي كند. بهبود كمي و كيفي فعاليتهاي سازمان، افزايش بهره وري از امكانات و نيروي انساني درسايه انعكاس فعاليتهاي سازمان با جامعه و بهره گيري از امكانات و قابليتهاي اجتماع و مشاركت عمومي افراد آن مي باشد. در اين راستا روابط عمومي ها به عنوان حلقه ارتباطي سازمانها با جامعه نقش بسيار مهمي دارند. هرچه  اين حلقه ارتباطي گسترده تر و محكم تر باشد، به همان اندازه سازمان در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي خود موفق تر خواهد بود. 

از اينرو اداره روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس با توجه به اهميت بالاي ميدان مشترك پارس جنوبي به‌عنوان بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان و حوزه مشترك و رقابتي ايران و قطر، وظايف و مسئوليت‌هاي بسيار مهمي را برعهده دارد كه در راستاي چشم انداز ، ماموريت‌ها و نقشه استراتژي شركت نفت و گاز پارس اقدام به برنامه‌ريزي و انجام فعاليت‌هاي متناسب با آن مي‌نمايد.

استراتژي روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس:
مديريت افكار عمومي و تسهيل ارتباطات و جريان اطلاعات بين كاركنان، مديران و ذي‌نفعان با استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي در جهت تعالي سازماني و شناخت فرصت‌ها و تهديدها و تلاش براي فرهنگ سازي و نهادينه كردن ارزش‌هاي فرهنگي در سازمان با تعهد به مسئوليت‌هاي اجتماعي و استفاده از نيروي انساني متخصص در راستاي نقشه استراتژي شركت نفت و گاز پارس.

ماموريت هاي روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس:
ايجاد و ارتقاي مستمر و اثربخش تصوير ذهني سازماني مثبت در ذي‌نفعان كليدي شامل: كاركنان، جامعه محلي، ملي و بين المللي، وزارت نفت، دولت، مجلس، مراكز علمي و تخصصي، رسانه‌ها، تامين كنندگان و ساير اثرگذاران و اثرپذيران كليدي 
برنامه‌ريزي در راستاي پياده سازي روابط عمومي الكترونيك و استفاده از تمامي ظرفيت‌ها، امكانات و تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي در راستاي افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه و زمان
توسعه و تقويت ارزش‌ها و اصول فرهنگي ديني و ملي با‌توجه به بافت و ويژگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي منطقه پارس جنوبي
تسهيل و توسعه تعامل سازنده بين كاركنان، مديران و مخاطبان شركت با ايجاد اعتماد، همگرايي و جلب مشاركت كاركنان و مخاطبان
تقويت و بهبود نظام آرشيو و مستند سازي براي حفظ دست‌آوردها و ثبت تلاش‌ها و فعاليت‌هاي انجام شده در شركت در راستاي بهره‌برداري و استفاده بهينه و مطلوب در آينده

ارزش‌هاي روابط عمومي صنعت نفت :
صداقت، امانتداري و رازداري
توجه به كرامت انساني و رشد معنوي كاركنان
ايجاد علقه و حميت درون سازماني ميان كاركنان
رعايت الزامات زيست محيطي و حفظ حقوق نسل‌هاي حال و آينده
اهتمام ويژه به اطلاع‌رساني منصفانه و حفظ مصالح و منافع عمومي
نظم گرايي، وقت شناسي و احترام به قوانين و مقررات و استانداردها
ارج نهادن به نيروي انساني شايسته با نگرش دانش محور در فعاليت‌هاي حرفه‌اي
پاسخگويي مسئولانه، گردش شفاف و سريع اطلاعات، تعامل سازنده با جامعه و ارتقاي سطح اعتماد عمومي

حوزه‌هاي اصلي فعاليت روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس:
روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس با بهره‌گيري از 30 نفر نيروي انساني متخصص در راستاي تعالي سازماني و اجراي اهداف و نقشه استراتژي شركت نفت و گاز پارس و ماموريت‌ها و چشم‌انداز روابط عمومي و شركت در قالب ستاد و منطقه عملياتي پارس جنوبي فعاليت مي‌كند.

واحد‌هاي اصلي زيرمجموعه روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس عبارتند از:
اطلاع رساني و ارتباط با رسانه‌ها
امور فرهنگي و مطالعات اجتماعي
تبليغات و نمايشگاه‌ها
مستند سازي
تشريفات
امور اداري و مالي

 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company