معاونت عملیات و پشتیبانی

معرفی

معاونت عملیات و پشتیبانی با تکیه بر توان متخصصین داخلی مسئولیت راهبری تولید ایمن و پایدار از میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان در قطب انرژی کشور را بر عهده دارد. این معاونت در حال حاضر بیش از 60% گاز کشور را تأمین می نماید ودر آینده نزدیک پس از راه اندازی فازهای 13 و 14 و22-24 حجم تولید از میدان مشترک به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت .

اهم وظایف معاونت عمليات و پشتيباني
 •  سرپرستي و هدايت كليه فعاليت‌هاي مربوط به بهداشت، ايمني و محيط‌زيست عسلويه و سكوهاي دريايي، مطابق با سياست‌ها و استراتژي‌هاي HSE شركت ملي نفت ايران به‌منظور افزايش ايمني، پيشگيري و كاهش صدمات به منابع انساني و تجهيزات و مديريت بحران‌هاي پيش آمده.
 •  توليد ايمن و پايدار از ميدان گازي پارس جنوبي مطابق برنامه هاي ابلاغي شركت ملي نفت ايران در راستاي توليد صيانتي از مخزن
 •  برنامه ریزی، سازماندهی، تخصيص منابع،اجرا و كنترل خدمات فني چاه¬ها، تعمیرات تاسیسات فراورش فراساحل و نظارت مستمر و موثر در راستای تحقق برنامه مصوب توليد و تعميرات اساسي ساليانه مطابق با ابلاغيه وزارت نفت و بهره برداری صحیح و صیانتی از مخازن و منابع نفت و گاز.
 •  برنامه ریزی، راهبری و نظارت برکلیه فعالیت های پشتیبانی هوایی، دریایی، عمومی و رفاهی.
 •  سرپرستي و نظارت بر انجام خدمات بهره‌برداري، نگهداري، تعميرات و تأمين قطعات يدكي اضطراري نيروگاه سيكل تركيبي به منظور توليد برق ایمن و پایدار از نیروگاه متمرکز با بهره گیری از شیوه های نوین "نت".
 •  راهبري، نظارت، سرپرستي و حصول اطمينان از يكپارچگي فعاليت هاي مهندسي و عمليات نگهداري و تعميرات، پايش و كنترل شرايط فيزيكي بين تأسيسات مشترك مناطق عملياتي.
 •  هدايت، برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي مربوط به بازرسي و حفاظت فني کلیه تاسیسات ساحل و فراساحل و نظارت بر رعايت اصول بازرسي توسط پيمانكاران اجرايي عمليات بهره برداري و توليد و تأسيسات مشترك.
 •  راهبری، هدایت، کنترل و نظارت بر اداره یکپارچه انبارها و ارائه سیستم های مکانیزه تامین و وصول و ارسال کالا، خرید و انبارداری، سرپرستي و نظارت بر عمليات گمركي، ترخيص، حمل و نقل كالا.
 •  سرپرستي و نظارت بر اجراي برنامه هاي سخت افزاري، نرم افزاري، شبكه و مخابراتي هماهنگ با خط مشي سازمان، سرپرستي و نظارت بر نگهداري و تعميرات سيستم هاي مالتي پلكس و فيبرنوري، راديويي، ديجيتال و مخابراتي در خشكي و سكوهاي دريايي.
 •  برنامه ريزي و سرپرستي فعاليت هاي امور حقوقي و پيمان ها در مناطق، مدیریت رسیدگی به شکایات و ابلاغیه های مراکز دولتی، غیر دولتی و یا اشخاص حقوقی و غیر حقوقی، نظارت و اقدام به تحصيل و تملك اراضي مورد نياز شركت. 
 •  برنامه ريزي و سرپرستي فعاليت هاي مالي در سطح مناطق در چارچوب قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن، تامین بودجه لازم برای خریدهای منطقه، بررسی و تایید اسناد مالی، صورت وضعیت پیمانکاران.
 •  سرپرستي ،كنترل و هماهنگي كليه فعاليتهاي مربوط به امور اداري منطقه، ایجاد ساختار سازمانی، جذب، آموزش و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و ارائه خدمات رفاهی با کیفیت. 
 •  سرپرستي، هدايت و نظارت كامل بر انجام كليه فعاليتهاي مربوط به امور فرهنگي، خبري، تبليغاتي، بازديدها، مستندسازي روند اجراي طرح ها در عسلويه در قالب مقررات و دستورالعمل ها.
 •  نظارت و سرپرستي در تهيه و اجراي طرح هاي كلي حراستي منطقه به منظور حفظ و صيانت تاسيسات، اموال، مدارك، اسناد طبقه بندي شده و حفظ جان كاركنان شركت در سطح مناطق عملياتي با هماهنگي ساير ارگانها، نهادها در زمينه‌ي تحقق اهداف فوق.

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company