سایر پروژه های در حال اجرا و آتی
• ساختمان حفاظت الكترونیك سایت یك (CCTV) كه در حال اجرا می باشد.
• ساختمان مركز مراقبت دریا برای مدیریت عملیات واقع در سایت 2 پارس جنوبی ( كنگان)
• تامین برق پایدار برای شهرك 2500 واحدی جم ار طریق برق منطقه ای فارس
• فنس كشی اراضی شركت نفت و گاز پارس در عسلویه و پرك
• فنس كشی كریدور خطوط لوله عملیات و جاده ابوشهر و جاده های مواصلاتی


 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company