فراخوان پروژه های پژوهشی


فرم RFP – بهینه سازی حجم اسید، نوع افزایه ها در لایه های کنگان و دالان به شرح کار مشخص و محدود، عمدتا جهت ارزیابی اسیدکاری های قبلی و ارائه پیشنهادات به منظور بهینه سازی اسیدکاری – تاریخ فراخوان : 98/5/7 تا پایان وقت اداری 98/6/7

لینک دانلود


توضیحات فراخوان پژوهشی شرکت نفت و گاز پارس – مرداد 98

لینک دانلود


فرمت خام پروپوزال پژوهشی شرکت ملی نفت ایران – rtd.nioc.ir

لینک دانلود
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company