مناقصه و مزایده ها
  عمليات تعمير و نگهداري كابل‌هاي زير دريايي شبكه جامع فيبر نوري در محدوده سكوهاي دريايي فازهاي 1 الي ...
1393/01/31
  پروژه خرید BLOCK AND BLEED VALVE از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1393/01/31
  ﺧﺮﻳﺪ ﭼﻬﺎر ﻗﻠﻢ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪ (8 ﻋﺪد) ﺷﺎﻣﻞ ,WELDED NECK STUB ELBOW و REDUCER
1392/12/24
  خرید 4 قلم (51 عدد) PRESSURE TRANSMITTER از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/24
  تامین 75000 ليتر ماده شيميائي LOW- DOSAGE HYDRATE INHIBITOR مورد نياز
1392/12/21
  خرید دو قلم (4 عدد) VERY HIGH PRESSURE PUMP از طریق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  تامين البسه ورزشي مورد نياز از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  خرید 23 قلم تجهيزات اندازه گيري از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  خرید 6 فروند شناور نجات 25 نفره از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  خرید 4 عدد DOSING (METERING) PUMP از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  آگهي مناقصه عمومي(نوبت اول/دوم) به شماره WSD-9121150
1392/12/04
  آگهي مناقصه عمومي(نوبت اول/دوم)به شماره WSD-95008
1392/12/04
  آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول/دوم) به شماره WSD-9012818
1392/12/04
  ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ(ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ/ﺩﻭﻡ) ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ WEP-95076
1392/12/04
  آگهي دعوت به ارزيابي كيفي مشاوران شماره مناقصه : 35-92-822
1392/10/16
صفحه 19 از 22اولین    قبلي   13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  بعدي   آخرين   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company