مناقصه و مزایده ها
  تامین 75000 ليتر ماده شيميائي LOW- DOSAGE HYDRATE INHIBITOR مورد نياز
1392/12/21
  خرید دو قلم (4 عدد) VERY HIGH PRESSURE PUMP از طریق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  تامين البسه ورزشي مورد نياز از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  خرید 23 قلم تجهيزات اندازه گيري از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  خرید 6 فروند شناور نجات 25 نفره از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  خرید 4 عدد DOSING (METERING) PUMP از طريق مناقصه عمومی و دو مرحله ای
1392/12/20
  آگهي مناقصه عمومي(نوبت اول/دوم) به شماره WSD-9121150
1392/12/04
  آگهي مناقصه عمومي(نوبت اول/دوم)به شماره WSD-95008
1392/12/04
  آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول/دوم) به شماره WSD-9012818
1392/12/04
  ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ(ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ/ﺩﻭﻡ) ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ WEP-95076
1392/12/04
  آگهي دعوت به ارزيابي كيفي مشاوران شماره مناقصه : 35-92-822
1392/10/16
  آگهی مناقصه عمومی يك مرحله‌اي (نوبت اول / دوم)
1392/05/20
  آگهی مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (نوبت اول / دوم)
1392/05/20
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله‌اي به شماره 35-92-802
1392/04/02
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي (نوبت اول / دوم) به شماره 35-91-784
1392/04/02
صفحه 20 از 23اولین    قبلي   14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  بعدي   آخرين   
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company