مناقصه و مزایده ها
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي 35-91-779 (نوبت اول/دوم)
1391/08/06
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي 35-91-778 (نوبت اول/دوم)
1391/08/06
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
1391/07/16
  CALL FOR TENDER No. 718-90-35
1391/07/16
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ساخت و نصب کندانسور
1391/07/16
  آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
1391/07/12
  فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای
1391/06/12
  فراخوان مناقصه عمومي 35-91-767 (نوبت اول/دوم)
1391/05/31
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي
1391/05/31
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 8910560 (نوبت اول و دوم )
1391/05/22
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي 0219990049 (نوبت اول و دوم )
1391/05/22
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی) به شماره 35-91-768
1391/05/21
  آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 0219991335 (نوبت اول و دوم )
1391/05/21
  آگهي فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی) به شماره 35-91-768
1391/05/21
صفحه 21 از 21اولین    قبلي   12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  بعدي   آخرين   
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company