طرح توسعه فازهای ٤و٥

طرح‌ توسعه‌ فازهاي‌ 4 و 5 به‌ منظور توليد روزانه‌ 56 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز از مخزن‌ طراحي‌ و اجراء گرديده‌ است‌.

 هدف‌ از توسعه‌ فازهاي‌ 4 و 5 عبارتند از:
    توليد روزانه‌ 50 ميليون‌ متر مكعب‌ گاز طبيعي‌
    توليد روزانه‌ 80 هزار بشكه‌ ميعانات‌ گازي‌
    توليد ساليانه‌ يك‌ ميليون‌ تن‌ اتان‌ (به‌ عنوان‌ خوراك‌ پتروشيمي‌)
    توليد ساليانه‌ يك‌ ميليون‌ و پنجاه‌ هزار تن‌ گاز مايع‌ (پروپان‌ و بوتان‌) "LPG" به‌ منظور صادرات‌
    توليد روزانه‌ چهارصد تن‌ گوگرد
    مبلغ قرارداد 1928 میلیون دلار
    میزان سهم داخل 42 درصد تحقق یافته است

 تاسيسات‌ دريايي‌ فازهاي‌ 4 و 5 عبارتند از:
   دو سكوي‌ توليد در فاصله‌ حدود يكصد كيلومتري‌ از ساحل‌ داراي‌ 24 حلقه‌ چاه‌
    دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اينچ‌ دريايي‌ به‌ منظور انتقال‌ گاز به‌ پالايشگاه‌ ساحلي‌
    دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 4.5 اينچي‌ انتقال‌ محلول‌ گلايكول‌

 تاسيسات‌ ساحلي‌ فازهاي‌ 4 و 5 عبارتند از:
   يك‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 56 اينچ‌ به‌ طول‌ 67 كيلومتر جهت‌ انتقال‌ گاز به‌ خط‌ لوله‌ سراسري‌ گاز كشور
    يك‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 30 اينچ‌ ارسال‌ ميعانات‌ گازي‌ از مخازن‌ به‌ ايستگاه‌ اندازه‌گيري‌ ميعانات‌
   واحدهاي‌ دريافت‌ و جداسازي‌ گاز و ميعانات‌ گازي‌، تثبيت‌ ميعانات‌ گازي‌، شيرين‌سازي‌ و نم‌زدايي‌
    تنظيم‌ نقطه‌ شبنم‌، مركپتان‌زدايي‌ و تراكم‌ گاز جهت‌ انتقال‌
    بازيافت‌ و دانه‌بندي‌ گوگرد
    واحد احياي‌ منواتيلن‌ گلايكول‌

عمليات‌ توسعه‌ اين‌ فازها در مرداد ماه‌ سال‌ 1379 به‌ كنسرسيومي‌ متشكل‌ از شركتهاي‌ اني‌ ايتاليا به‌ ميزان‌ 60 درصد، پتروپارس‌ به‌ ميزان‌ 20 درصد، و نيكو به‌ ميزان‌ 20  درصد، واگذار شد. بهره‌برداري‌ رسمي‌ از اين‌ پالايشگاه‌ در 27 فروردين‌ 1384 با حضور رياست‌ محترم وقت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آغاز گرديد.


دانلود فایل معرفی طرح توسعه فازهاي4 و5 پارس جنوبي


پروژه ها > میدان گازی پارس جنوبی > درحال بهره برداری > فازهای ٤ و ٥