شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1391/08/30
لوح هاي تقدير اهدا شده به مديران برگزيده پارس جنوبي

لوح هاي تقدير اهدا شده به مديران برگزيده پارس جنوبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازگشت به گزارش تصويري  لقمان راگفتند حکمت ازکه آموختی؟گفت ازنابینایان که تا جای نبیند پای ننهد