شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1391/10/24
تقدير از رييس پژوهش و فناوري شركت در جشنواره پژوهش و فناوري صنعت نفت

تقدير از رييس پژوهش و فناوري شركت در جشنواره پژوهش و فناوري صنعت نفت
  رستم قاسمي وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در حاشيه جشنواره پژوهش و فناوري صنعت نفت با اهداي لوح به طهمورث سهرابي ، رييس پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس از تلاش هاي وي تقدير كرد. در اين لوح با اشاره به توانمندي شركت هاي ايراني در خلق دانش فني وصدور آن ، از تلاش هاي مديريت و كاركنان اين مديريت سپاسگذاري شده است.بازگشت به آخرين اخبار
  هرگزتسليم نشو؛هر روزمعجزه تازه اي روي ميدهد.جكسون براون