شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1391/11/03
شناسایی 11 دلیل بروز حادثه در محل کار

شناسایی 11 دلیل بروز حادثه در محل کار
نفت نیوز: 11 عامل در بروز حوادث ناشی از کار بیشترین تاثیر را دارد که در این میان، بی احتیاطی افراد در حین کار و عدم رعایت مقررات ایمنی بیشترین دلیل بروز حادثه است.
 
به گزارش مهر، یکی از مهمترین مسائل و موضوعاتی که در محیط های کاری به ویژه انجام مشاغل فیزیکی و درگیر با ابزار و تجهیزات مکانیکی وجود دارد، وقوع حادثه در کار است. در حال حاضر مرگ هر کارگر می تواند هزاران روز کاری را از بین ببرد.

استفاده از تجهیزات، انجام بازرسی های ادواری، اطمینان از کارکرد درست وسائل ایمنی و آشنایی با مخاطرات احتمالی اشتغال در کارهایی که در آنها ظرفیت بالقوه بروز خطر وجود دارد، می تواند تا میزان چشمگیری از وقوع حوادث ناشی از کار جلوگیری نماید.

  • شایع ترین آسیب های حوادث کار

کار با مواد شیمیایی گوناگون، رنگ ها، معادن، کار در ارتفاع مانند ساختمان سازی، کارخانجات ذوب فلزاتی مانند آهن و فولاد و مواردی از این دست؛ همواره نیازمند مهارت کارگران و آشنایی با روش های کاستن از خطرات احتمالی در زمان انجام کار است.

نقص عضو، مرگ، از دست دادن توان حرکتی، آسیب های بینایی و شنوائی، تنفسی و عضلانی و مسائلی از این دست همواره کارگران شاغل در حرفه های دارای خطر حادثه در کار را تهدید می کند.

طبق بررسی های صورت گرفته، هم اکنون بیش از 30 درصد کل حوادث ناشی از کار کشور که متاسفانه ممکن است در مواردی نیز به مرگ نیروی کار نیز بیانجامد، در بخش ساختمان وجود دارد و این حوزه کاری به لحاظ خطرات همیشگی بروز حادثه از تمامی بخش های دیگر دارای خطر مانند معادن و کار با مواد شیمیایی، بیشتر است.

  • شناسایی 11 عامل اصلی در بروز حادثه

بر پایه بررسی های صورت گرفته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه در تابستان امسال، تا پایان فصل بهار 11 عامل اصلی در بروز حوادث محیط کار نقش داشته اند که استفاده از وسائل بی حفاظ از آن جمله است.

همچنین استفاده از وسائل معیوب، بی احتیاطی، نور ناقص، تهویه مطلوب، لباس خطرناک، فقدان اطلاعات، عدم آموزش، عدم استفاده از وسائل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی و ازدحام و بی نظمی تجهیزات؛ به عنوان مهم ترین دلایل بروز حوادث ناشی از کار شناخته شدند.

در بررسی 4 هزار و600 مورد حادثه بهار امسال، بی احتیاطی نیروی کار در زمان انجام کار به عنوان اولین دلیل بروز حادثه در محیط کار شناخته شد و پس از آن نیز عدم رعایت مقررات ایمنی و سپس استفاده از وسائل بی حفاظ به عنوان عوامل مهم در بروز حادثه نقش دارند.

  • نقش عوامل مختلف حادثه ساز

نور ناقص و فقدان آموزش در بین عوامل 11 گانه بروز حادثه در محیط های کاری؛ دارای کمترین میزان به همراه تهویه نامطلوب، استفاده از لباس خطرناک و ازدحام و بی نظمی تجهیزات قرار دارد.

در میان 4600 نمونه بررسی شده، 11 عامل در بروز حوادث ناشی از کار نقش بسیار تاثیرگذاری داشته اند و عمده حوادث به وجود آمده از موارد مطرح در جدول زیر به وجود آمده است.

جدول عوامل 11 گانه بروز حادثه در کار

علت وقوع حادثهتعداد حوادث
وسایل بی حفاظ202
وسایل معیوب147
بی احتیاطی2596
نور ناقص6
تهویه مطلوب13
لباس خطرناک10
فقدان اطلاعات40
عدم آموزش18
عدم‌استفاده‌از‌وسایل‌حفاظتی160
عدم رعایت مقررات‌ایمنی308
ازدحام وبی‌نظمی‌تجهیزات22
سایر عوامل1078
جمع کل4600
   بازگشت به آخرين اخبار
   كسي كه هدف والاداردهرگز به دامن تسليم وناپاكي نخواهدغلتيد.ويكتور هوگو