شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1393/12/27
آيين گشايش فاز 12 پارس جنوبي- 2

 آيين گشايش فاز 12 پارس جنوبي- 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بازگشت به گزارش تصویری