شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1396/09/21
در آستانه فرارسيدن هفته پژوهش؛ پيام مهندس مشكين فام به همكاران خود در شركت نفت و گاز پارس

در آستانه فرارسيدن هفته پژوهش؛ پيام مهندس مشكين فام به همكاران خود در شركت نفت و گاز پارسآخرين اخبار