شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1396/10/18
عمليات بارگيري نخستين عرشه فاز 14 پارس جنوبي از يارد بندرعباس