شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1397/02/02
فيلم/ راه اندازی ردیف نخست شیرین سازی گاز فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی