شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1397/04/24
اولين پروژه بالادستي صنعت نفت در مطالعات ارزش به ثمر نشست

اولين پروژه بالادستي صنعت نفت در مطالعات ارزش به ثمر نشست
براي نخستين بار در تاريخ صنعت نفت كشور، عمليات يكپارچه اسيدكاري گسترده و تميزسازي با نرخ جرياني بالا در يكي از چاه‌هاي گازي ميدان مشترك پارس جنوبي بدون استقرار دكل حفاري و با استفاده از شناور با تلاش متخصصان مديريت‌هاي مهندسي نفت و گاز، توليد و عمليات و ايمني، بهداشت، محيط زيست و پدافند غيرعامل شركت نفت و گاز پارس با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط‌عمومي شركت نفت و گاز پارس، با توجه به افزايش تعداد چاه‌هاي دريايي ميدان گازي مشترك پارس‌جنوبي و نيازهاي عملياتي مرتبط با تكميل چاه‌ها از قبيل اسيدكاري و تميزسازي با نرخ توليد بالا(High Rate)و همچنين محدوديت‌هاي موجود در تأمين دكل حفاري و هزينه‌هاي سنگين استقرار دكل حفاريو تأمين نيازهاي پشتيباني عمليات، انجام عمليات مذكور به صورتRiglessو بدون نياز به دكل حفاري از اهميت بسزايي برخوردار است، چرا كه زمينه‌ساز كاهش زمان استقرار و هزينه انجام عمليات هاي دريايي مي‌شود.

ثابت نگه داشتن شناور از طريق سامانه مكان‌يابي پويا(DP) و عدم نیاز به لنگر انداختن و اتصال به boat landing سكو، كاهش ريسك بروز نشتي در اتصالات لوله‌هاي رابط از Burnerتا سر چاه، پيش‌بيني تمهيدات لازم براي حفظ ايمني پرسنل در برابر نشت گاز سمي H2S، کمترین مداخله در روال عادی عملیات سکوي تولیدی، به حداقل رساندن حرارت و تشعشعات حاصل از جرياندهي با استفاده از سیستم دیواره آب (Water Curtain) به سمت شناور و تجهیزات و ادوات عملیاتی سکو از جمله حساسيت‌ها و اقداماتي است كه در راستاي انجام هر چه ايمن‌تر اين عمليات مورد توجه قرار گرفته و با موفقيت به انجام رسيده است. به منظور كسب اين موفقيت توسط پيمانكاران داخلي و به راهبري شركت نفت و گاز پارس، گفتگويي با «علي‌اكبر ماجد»، مدير مهندسي نفت و گاز اين شركت انجام شده است كه ماحصل آن در ادامه مي‌آيد.

درخصوص نحوه اجراي عمليات مذكور توضيح بفرماييد.
عمليات يكپارچه اسيدكاري گسترده و تميزسازي چاه شماره 5 سكوي فاز 4 ميدان گازي پارس جنوبي بدون حضور دكل حفاري و صرفا با استفاده از شناور اسيدكاري Northern Genesisشرکت مهندسی و خدماتي چاه‌پیمای مهرانانجام شد كه در اين روش تجهيزات جرياندهي شامل Choke Manifold، Burner، Water Curtain و بقيه ادوات مورد نياز به جاي استقرار بر روي دكل حفاري بر روي شناور مذكور مستقر شده و سيال خروجي از چاه از طريق Burner نصب شده بر روي شناور سوزانده شد.

پيش از اجراي اين عمليات پرريسك، چه مطالعات و فعاليت‌هايي براي ايمن‌سازي و صرفه اقتصادي آن صورت گرفت؟
ايده عملياتRiglessاسيدكاري گسترده و تميزسازي چاه با نرخ توليدي بالا(High Rate) بدون استفاده از دكل حفاري و صرفا با بكارگيري شناور ياد شده از سوي متخصصان شركت نفت و گاز پارس مطرح شد و با دستور مديرعامل اين شركت جهت بررسي و اجرا در دستور كار مديريت مهندسي نفت و گاز قرار گرفت.پس از ارائه پیشنهاد فنی از سوي شرکت مهندسی و خدماتي چاه‌پیمای مهران، جلسات متعدد فني و ايمني با كليه ذينفعان جهت بررسي و امكان‌سنجي انجام پروژه صورت پذيرفت.
در همين راستا مراحل فني ارزيابي چگونگي انجام عمليات، ارزيابي ريسك و بازطراحي سيستم جرياندهي چاه از طريق شناور انجام شد و تست تجهيزات جرياندهي بدون گاز(No Gas Test) به همراه تست‌هاي آزمايشي(Drill) مربوط به ايمني، آتش،H2S و ترك شناور صورت پذيرفت.
كليه مدارك مرتبط شامل مدارك فني، مهندسی و همچنين مدارك ايمني شامل Risk Assessment، ERP، SIMPOPS و... در جلسات متعدد با كليه ذينفعان پروژه مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
به موازات آن با توجه به ابلاغيه وزارت نفت درخصوص لزوم انجام مطالعات ارزش در تمامي پروژه‌ها، اين پروژه به عنوان اولين پروژه بالادستي صنعت نفت از نظر كميته تخصصي مطالعات ارزش، حائز اهميت شناخته شد و پس از انتخاب مشاور صاحب‌صلاحيت، مطالعات مربوطه با حضور تيمي متشكل از مديريت‌هاي ذيربط در شركت نفت و گاز پارس و همچنين پيمانكاران اصلي و فرعي و خبرگان، مدیران، کارشناسان و صاحبنظران داراي تجربه مشابه در جلسات متعدد انجام شد.
در مجموع روش پیشنهادی انجام عمليات به صورتRigless، بيشترین امتیازرا از لحاظ كاهش هزينه‌ها در مقایسه با روش‌های مرسوم با دکل حفاري و حتی سایر روش‌های بدون دکل حفاري كسب كرد.

وجه تمايز اين پروژه را با پروژه‌هاي مشابه انجام شده در پارس جنوبي عنوان كنيد.
وجه تمايز اين پروژه با پروژه‌هاي مشابه، تعدد و تنوع ريسك‌هاي عملياتي است. موفقيت در پروژه منوط به ارزيابي دقيق و مديريت صحيح ريسك‌هاي مذكور بود كه اين مهم به نحو مطلوب و در شرايط كاملاً ايمناجرا شد.

آياتا كنون مشابه اين پروژه در پارس‌جنوبي انجام شده است؟
عمليات انجام‌شده از نظر استفاده از شناور به منظور جرياندهي گاز با نرخ جرياني بيش از 70 ميليون فوت‌مكعب تا كنون در هيچ‌يك از چاه‌هاي دريايي كشور اجرا نشده است، اما عمليات اسيدكاري و تميزسازي بدون حضور دكل حفاري با نصبBurner Boom بر روي پايه مياني پل مشعل سكو(Bridge) و استقرار تجهيزات تست و جرياندهي بر روي سكوي بهره‌برداري در فازهاي 16-15 و 21-20 انجام شده است.همچنين مشابه اين عمليات با شناور ديگري در فاز 12 پارس جنوبي با نرخ پايين به اجرا درآمد كه طبيعتا جرياندهي با نرخ پايين به تميزسازي چاه‌هاي ميدان پارس جنوبي بعد از عمليات اسيدكاري منجر نمي‌شود. از اين رو تميزسازي و جرياندهي با نرخ جرياني بالا(بيش از 70 ميليون فوت مكعب) براي نخستين بار با موفقيت از روي شناور مذكور انجام شد.

نتيجه عمليات انجام شده بر روي توليد چاه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
مقایسه داده‌های قبل و بعد از اسیدکاری چاه مذکور، حاکی از افزایش 47 میلیون فوت مکعب در روز در فشار جرياني سرچاهی 175 بار از چاه SPD5-05 است که این امر هم نشان از افزايش پتانسيل توليد چاه مذكور دارد و هم مؤید ضرورت انجام عملیات اسیدکاری به منظور افزایش دوره تولید پایدار از بقيه چاه‌های سکوي ياد شده است.
همچنين زمان تميزسازي(Clean Up) چاه پس از اسيدكاري ماتريسي به 22 ساعت كاهش يافت كه با كسب يك ركورد تازه با توجه به ركوردهاي موجود در پارس جنوبي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
آخرين اخبار