شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1397/12/22
ویدیو / تیزر افتتاحیه فازهای 22 تا 24 و 13 پارس جنوبی