شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1398/01/16
گزارش تصويري/ بازديد و نشست نوروزي مديرعامل با كاركنان

 گزارش تصويري/ بازديد و نشست نوروزي مديرعامل با كاركنان
 مديرعامل شركت نفت‌و‌گاز پارس در نخستین سفر خود به منطقه پارس جنوبی در سال 98، ضمن ديدار نوروزی با كاركنان عملياتي این منطقه، از فازهای گازی میدان مشترک پارس‌جنوبي بازديد كرد.چند رسانه ای