شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1395/10/09
خبر ویژه: برگزاری سومین جلسه هم اندیشی HSE در سال 1395- ویژه راه اندازی طرح های توسعه ای


سومین جلسه هم اندیشی HSE در سال 1395 که اختصاصا به مسائل HSE در راه اندازی طرح های توسعه ای می پرداخت در طرح توسعه ای فازهای 21و20 برگزار گردید.


در ابتدا این هم اندیشی، مجری محترم طرح توسعه ای فازهای 21و20 ضمن خیر مقدم به همکاران محترم از تشکیل چنین جلسه ای که به انتقال تجربیات طرح های توسعه ای در مرحله راه اندازی و به اشتراک گذاری Best Practiceها کمک می نماید تشکر نمودند. آقای مهندس عبادی در ادامه به وضعیت پیشرفت طرح توسعه ای فازهای 21و20 در دریا و خشکی پرداختند.

در ادامه آقای مهندس انصاری رییس HSE شرکت نفت گاز پارس نیز به تشریح اهداف برگزاری جلسات هم اندیشی پرداختند و ضمن تاکید بر انتقال تجربیات همکاران و استفاده از آنها در طرح هایی که هنوز به مرحله راه اندازی نرسیده اند، عنوان داشتند مسائل مهمی در حوزه ایمنی و محیط زیست در زمان قبل و حین راه اندازی وجود دارد که بایستی توجه ویژه ای به آنها داشت. ایشان به تلاش های انجام گرفته در خصوص اولویت راه اندازی واحدهای زیست محیطی پالایشگاه، انجام PSSR در طرح های توسعه ای و سایر موضوعات اشاره نمودند.سپس نماینده محترم HSE طرح توسعه ای فازهای 15 و 16 به تشریح تجربیات خود در زمینه راه اندازی و آنچه که در این حوزه در طرح توسعه ای فازهای 15و16 اتفاق افتاد اشاره نمودند. آقای حسین پور به اهمیت اجرایی نمودن پیشنهادهای اقدامات اصلاحی ذکر شده در ارزیابی ریسک های زمان طراحی، انجام مدیریت تغییر به هنگام اعمال تغییرات در هنگام ساخت و نصب، ثبت و مستند نمودن حوادث، SIMPOS اشاره و توضیحاتی نیز در مورد حوادث رخ داده در زمان راه اندازی پالایشگاه 15و16 ارائه دادند.در ادامه جلسه، مسئولین HSE شرکت OIEC به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه راه اندازی در طرح توسعه ای فازهای 20و21 اشاره نمودند ایشان به تهیه دستورالعمل های راه اندازی، سیستم مجوز کار، دستورالعمل های مربوط به شرایط اضطراری، انجام آموزش های تخصصی، تهیه دستورالعمل ها و فرم های PSSR و اجرای آنها، دستورالعمل مجوز کار و سایر موارد پرداختند.


سپس Christopher Jourde از کارشناسان ایمنی راه اندازی پیمانکار طرح توسعه ای فاز 19 نیز توضیحاتی در مورد ایمنی در زمان پیش راه اندازی و راه اندازی، ریسک فاکتورها، SIMOPS، فلوچارت های اقدام در شرایط اضطراری، مجوز کار، PSSER اشاره نمودند


در ادامه نیز نماینده HSE طرح فاز 17 و 18 نیز به تجربیات خود در زمینه راه اندازی این پالایشگاه اشاره نمودند. سپس کارشناسان HSE ستاد نیز توضیحاتی در مورد PSSR و سیستم های آتش نشانی مخازن ارائه نمودند. سرپرستHSE طرح توسعه ای فازهای 20و21 نیز توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده از سوی واحد HSE کارفرما ارائه نمودند.

در پایان جلسه، آقای مهندس انصاری ضمن جمع بندی مطالب، خواستار پیگیری های مستمر و جدی تر در زمینه تامین، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی پالایشگاه قبل از رسیدن به زمان راه اندازی، پیگیری راه اندازی واحدهای زیست محیطی شدند.