شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1396/03/22
خبر ويژه: برگزاري اولين هم انديشي HSE در سال 1396
 اولين جلسه هم انديشي HSE‌ در سال 1396 با حضور رييس HSE شركت نفت و گاز پارس، روساي واحدهاي HSE شركت نفت و گاز پارس، مسئولين و كارشناسان HSE كنسرسيوم طرح فاز 13 و شركت پتروپايدار ايرانيان و مپنا به ميزان طرح فاز 13 و كارشناسان HSE طرح هاي توسعه اي برگزار گرديد.

 در ابتداي جلسه آقاي مهندس انصاري ضمن خير مقدم به حاضرين و تشكر از ميزباني طرح فاز 13، به بيان اهداف برگزاري جلسات هم انديشي اشاره نمودند. ايشان هدف اصلي از برگزاري اين جلسه را به اشتراك گذاري تجربيات همكاران محترم در طرح هاي توسعه اي در بخش هاي كارفرمايي و پيمانكاري اعلام نمودند.

 ايشان به موضوعات مهمي از جمله PTW و PSSR، راه اندازي پالايشگاهها، مسائل زيست محيطي و بهداشتي پالايشگاه اشاره نمودند. در ادامه جلسه HSE شركت پتروپايدار ايرانيان به ارائه گزارش عملكرد HSE طرح فاز 13 پرداختند و آماري از شاخص هاي HSE، آمار نفر بدون حادثه، كاركنان HSE‌طرح و ... ارائه نمودند.

 سپس به تشريح حادثه و تجزيه و تحليل حادثه جكت فاز 13 پرداخته شد و يكي از كارشناس HSE‌بخش فراساحل به اين بحث پرداختند ايشان اين حادثه را به روش "ليست جامع علل" (CLC) تجزيه و تحليل كرده بودند.

 در ادامه جلسه، يكي از كارشناسان HSE طرح فاز 21-20 به تشريح حادثه آتش سوزي در آن طرح پرداختند و به علل حادثه، اقدامات حين و بعد از حادثه و درس آموخته هاي ناشي از اين حادثه پرداختند.